Sunday, October 30, 2005

Xây dựng Thánh đường Ngãi Giao


Phương án thiết kế sơ bộ của KTS Nguyễn Thái Toàn
NHÀ THỜ GIÁO XỨ NGÃI GIAO
Địa chỉ: 209 Hùng Vương, Thị Trấn Ngãi Giao
Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.